หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
KTIS   5.45 THB
  - (-%)
ปริมาณซื้อขายหุ้น 5,500
ต่ำสุด
5.40
สูงสุด
5.45