หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
KTIS   5.80 THB
 
+0.05 (0.87%)
ปริมาณซื้อขายหุ้น 49,400
ต่ำสุด
5.70
สูงสุด
5.80