รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์  
รายงานประจำปี 2560 22.23 MB. ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์  
รายงานประจำปี 2559 10.07 MB. ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์  
รายงานประจำปี 2558 5.08 MB. ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์  
รายงานประจำปี 2557 4.75 MB. ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์